Most Karola

Most Karola (czes. Karlův most) to najczęściej odwiedzane miejsce w całej Pradze. Ten XIV-wieczny zabytek łączy oba brzegi rzeki Wełtawy, a także dzielnice Malá Strana ze Starym Miastem. Wsparto go na 16 filarach i jest on jedynym średniowiecznym mostem kamiennym na świecie, który posiada taką rozpiętość przęseł. Turyści i miejscowi udają się w jego kierunku głównie wieczorem, ponieważ właśnie wtedy można podziwiać pięknie oświetlony Zamek na Hradczanach. W sezonie letnim most Karola zamienia się w miejsce wiecznego festynu i straganów z pamiątkami.

Most Karola ma prawie 516 metrów długości i około 9,5 metra szerokości. Do 1870 roku był on nazywany Mostem Praskim lub Mostem Kamiennym. Po tym czasie przyjęła się obecna nazwa. Do 1741 roku stanowił jedyny praski most wybudowany na Wełtawie. Obecnie jest on otwarty tylko i wyłącznie dla ruchu pieszego. Dawniej kursowały na nim tramwaje konne i elektryczne, a do 1950 roku odbywał się tu normalny ruch samochodowy.Most Karola

Budowę Mostu Karola rozpoczęto za panowania cesarza Karola IV, w 1357 roku. Stanął on na miejscu wcześniejszego, XII-wiecznego mostu kamiennego Judyty, który zniszczyła powódź. Budowę zlecono słynnemu praskiemu architektowi epoki gotyku – Peterowi Parlerowi. Prace budowlane skończono dopiero na początku XIV wieku.

Początkowo na Moście Karola ustawiono jedynie prosty krzyż. W okresie baroku most został ozdobiony 30 posągami świętych oraz dziełami znanych rzeźbiarzy ówczesnych czasów. Pierwszą rzeźbą umiejscowioną na tym moście był wizerunek św. Jana Nepomucena ustawiony tu w 1683 roku. Podobno święty został wrzucony do Wełtawy na rozkaz króla Wacława IV w miejscu, gdzie do dziś stoi tablica pamiątkowa. Obecnie wszystkie znajdujące się na Moście Karola rzeźby, we względu na niekorzystne działanie warunków atmosferycznych zastąpiono kopiami.

Na obu końcach mostu znajdują się wieże. Na wschodzie stoi Staromiejska Wieża Mostowa wraz z umieszczonymi na niej figurami cesarza Karola IV i jego syna Wacława IV, a także świętych: Wita, Wojciecha i Zygmunta. Wieża została ukończona w 1380 roku. Wieżę można zwiedzać cały rok – w godzinach od 10.00 do 18.00, a w wakacje do 22.00. Na zachodnim końcu mostu umiejscowiona jest Malostreńska Wieża Mostowa, która składa się z dwóch spojonych ze sobą wieżyczek. Znajduje się tu fragment zniszczonego w XII w. mostu Judyty. Wyższą z wież, zdobioną czeskimi średniowiecznymi herbami zbudował król Jerzy z Podiebradów w XV wieku. W jej wnętrzu w okresie od marca do października prezentowana jest wystawa z dziejów mostu Karola (od 10.00-18.00). Wstęp na wszystkie wieże jest płatny.

Staromiejska, XIV-wieczna Brama Mostowa (Brama Prochowa) jest najpiękniejszą budowlą tego typu w Europie. Stanowi ona uzupełnienie i ozdobę Mostu Karola, a także część obwarowań praskiego Starego Miasta. Opuszczano ją w momencie grożącego niebezpieczeństwa. Bramę Prochową wybudowano na zlecenie króla Czech Władysława II Jagiellończyka. Dawniej łączyła ona Stare i Nowe Miasto. Obecną nazwę zyskała na przełomie XVII i XVIII wieku, kiedy to stanowiła przechowalnię prochu. Można się na nią wspiąć i podziwiać piękną panoramę Mostu Karola, Starego Miasta i Hradczan.

 

No comments yet.

Leave a Reply